RR Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä:

Alasin Media Oy
Verstaankatu 5 B
33100 Tampere
Y-tunnus 1932899-7

Yhteyshenkilö:

Mikko Heinonen
puh. 050 5580976
retro@retrorewind.fi

Rekisterin nimi:

Retro Rewind -lehden asiakasrekisteri

Käytämme asiakastietoja asiakkuuden hoitamiseen ja asiakkaille viestimiseen.

Keräämme rekisteriin seuraavat tiedot kaikista asiakkaistamme: asiakkaan nimen, yhteystiedot, myydyt tuotteet ja palvelut, asiakkaiden kanssa käydyn viestinnän sekä asiakkaan tekemät reklamaatiot. Asiakkaita ovat sekä maksavat asiakkaat että muut tuotteidemme vastaanottajat ja palveluidemme käyttäjät.

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat lehden kotisivut sekä sähköpostit, kirjeet, puhelut ja henkilökohtaiset tapaamiset asiakkaiden kanssa. Tiedot kerätään asiakkailta itseltään. Lehden kotisivuilla kerätään myös automaattista kävijätietoa.

Maksujen vastaanottamiseen käytämme Paypal-palvelua. Lähetämme myös laskuja. Rekisteriimme kerätään yleisiä tietoja maksutapahtumista, kuten pankkitilitapahtumia, sekä mahdollinen laskutusosoite. Mainitut kolmannet osapuolet käsittelevät luottamukselliset maksuvälinetiedot, kuten luottokorttinumerot, eikä niitä kerätä rekisteriimme.

Rekisteriämme ylläpidetään Capnovan ja Googlen palveluissa. Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteriin on pääsy vain lehden toimituksen määräämillä henkilöillä. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Rekisteriä ei luovuteta sivullisille, paitsi seuraaviin tarkoituksiin: lehden painattamiseen, tuotteiden toimittamiseen, asiakaskirjeiden lähettämiseen sekä tekniseen hallinnointiin.

Lähettäessäsi sähköpostia retrorewind.fi-osoitteeseen, se ohjataan kolmannen osapuolen palveluun toimituksen määräämien henkilöiden käsiteltäväksi.

Tietoja säilötään asiakkuuden ajan sekä asiakkuuden päättymisen jälkeen niin pitkään kuin lait ja säädökset velvoittavat. Asiakkaalla on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut tiedot sekä korjata mahdolliset virheet. Heillä on myös oikeus tietojen poistamiseen, tietojen siirtämiseen, käsittelyn rajoittamiseen sekä oikeus vastustaa heihin kohdistuvaa automaattista päätöksentekoa.